księgowość Opis działalności

Media-Com księgowość – to nowoczesne biuro rachunkowe w dużej części oparte o wymianę danych online. Księgowość online to uproszczenie przekazywania danych, oszczędność czasu i pieniędzy. Biuro rachunkowe oparte o młody zespół księgowych posiadających odpowiednią wiedzę uczelnianą ale przede wszystkim doświadczenia z innych biur rachunkowych.

Oferta na świadczenie usług księgowych dla Ksiąg Rachunkowych


Promocja!

Na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia ksiąg rachunkowych! Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia ksiąg rachunkowych rabat 20% a potem przez kolejne 3 miesiące rabat 10%. Rabaty obejmują tylko opłaty miesięczne za prowadzenie ksiąg rachunkowych.Założenia do oferty:
 1. Podmiot prowadzi księgi rachunkowe.
 2. Liczba zdarzeń gospodarczych miesięcznie – liczone jako suma faktur zakupu i sprzedaży oraz innych dokumentów niezbędnych do zarachowania kosztu / przychodu, wyciągi bankowe – 4 pozycje wyciągu bankowego liczone są jako jedno zdarzenie, raporty kasowe – 4 pozycje raportu kasowego liczone są jako jedno zdarzenie, listy płac – 2 pozycje listy płac liczone są jako jedno zdarzenie, dokumenty PK – liczone jako jedno zdarzenie bez względu na liczbę pozycji (zaokrąglenia zawsze w dół), dokumenty magazynowe – księgowane globalnie na podstawie danych otrzymanych od klienta.
 3. Zatrudnienie pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Możliwe zdarzenia związane z obrotem z zagranicą (import usług, WDT, WNT, eksport, świadczenie usług).

Media-Com oferuje wykonywanie następujących czynności:
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Prowadzenie i składanie dokumentacji związanej z rozliczeniami z ZUS.
 5. Przygotowywanie oraz składanie zgodnie z terminem we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych.
 6. Przygotowanie w ustawowym terminie rozliczenia rocznego.
 7. Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Weryfikacja dokumentów pod kontem ich prawidłowości.

Na podstawie powyższych danych przedstawiamy następującą ofertę:
 1. Opłaty miesięczne zgodne z cennikiem w zależności od ilości dokumentów. Cena nie obejmuje sporządzenia sprawozdania finansowego – płatne dodatkowo w wysokości jednomiesięcznej opłaty.
 2. Opłaty dodatkowe to koszt ewentualnych opłat pocztowych oraz innych opłat na rzecz administracji państwowej, związanych z wykonywaniem czynności określonych w przedmiocie umowy.Oferta na świadczenie usług księgowych dla Księgi Przychodów i Rozchodów


Promocja!

Dla rozpoczynających działalność! Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia działalności cena wynosi 120 zł.Założenia do oferty:
 1. Działalność gospodarcza – rozliczenie na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Zdarzenia gospodarcze liczone jako suma faktur zakupu i sprzedaży oraz innych dokumentów niezbędnych do zarachowania kosztu/przychodu (m.in. : dowodów wewnętrznych, list płac)
 3. Zatrudnienie pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Możliwe zdarzenia związane z obrotem z zagranicą (import usług, WDT, WNT, eksport, świadczenie usług).

Media-Com oferuje wykonywanie następujących czynności:
 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Prowadzenie i składanie dokumentacji związanej z rozliczeniami z ZUS.
 5. Przygotowywanie oraz składanie zgodnie z terminem we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych.
 6. Przygotowanie w ustawowym terminie rozliczenia rocznego.
 7. Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Weryfikacja dokumentów pod kontem ich prawidłowości.

Na podstawie powyższych danych przedstawiamy następującą ofertę:
 1. Opłaty miesięczne zgodne z cennikiem w zależności od ilości dokumentów.
 2. Opłaty dodatkowe to koszt ewentualnych opłat pocztowych oraz innych opłat na rzecz administracji państwowej, związanych z wykonywaniem czynności określonych w przedmiocie umowy.


CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH 2013


Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – cena za miesiąc w zależności od ilości dokumentów
Ilość dok. do 30 do 70 do 100 do 150 do 200 ponad 200
Cena 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 350,00 zł 500,00 zł Do negocjacji
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych – cena za miesiąc w zależności od ilości dokumentów*
Ilość dok. do 50 do 70 do 100 do 150 do 200 ponad 200
Cena 500,00 zł 800,00 zł 1000,00 zł 1300,00 zł 1500,00 zł Do negocjacji
* pozycje wyciągu bankowego i raportu kasowego są dzielone przez 4 i zaokrąglane w dół, pozycje listy płac są dzielone przez 2 i zaokrąglane w dół, dokument PK jest liczony jako jeden bez względu na liczbę pozycji w nim zawartych

Usługi kadrowo-płacowe
Liczba zatrudnionych do 10 osób 40,00 zł / osobę
do 50 osób 35,00 zł / osobę
Ponad 50 osób Do negocjacji
Sporządzenie umowy o dzieło 20,00 zł / umowę
Sporządzenie umowy zlecenia (bez ZUS) 20,00 zł / umowę
Sporządzenie umowy zlecenia (z ZUS)30,00 zł / umowę
Przykładowe usługi dodatkowe
Sporządzenie deklaracji VAT-UE, PCC-3, NIP30,00 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji PIT-36, PIT-3720,32 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji VZM wraz z załącznikami (komplet) Od 100,00 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego Średnia opłata miesięczna
Ustalenie planu kont150,00 zł
Sporządzenie polityki rachunkowości300,00 zł
Sporządzenie deklaracji statystycznych GUSod 50,00 zł / szt.
Sporządzenie noty korygującej4,00 zł / szt.
PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT


Person
Iwona Sajewicz / Główna Księgowa
Person
Jan Kowalski / Sales director
 • 123-456-789
 • 123-456-789

Dane teleadresowe

Media-Com Sp. z o.o
43-100 Tychy, ul. Długa 19
NIP: 646-25-04-548
REGON: 277497508
KRS: 200157


księgowość Opis działalności

Media-Com księgowość – to nowoczesne biuro rachunkowe w dużej części oparte o wymianę danych online. Księgowość online to uproszczenie przekazywania danych, oszczędność czasu i pieniędzy. Biuro rachunkowe oparte o młody zespół księgowych posiadających odpowiednią wiedzę uczelnianą ale przede wszystkim doświadczenia z innych biur rachunkowych.

Oferta na świadczenie usług księgowych dla Ksiąg Rachunkowych


Promocja!

Na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia ksiąg rachunkowych! Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia ksiąg rachunkowych rabat 20% a potem przez kolejne 3 miesiące rabat 10%. Rabaty obejmują tylko opłaty miesięczne za prowadzenie ksiąg rachunkowych.Założenia do oferty:
 1. Podmiot prowadzi księgi rachunkowe.
 2. Liczba zdarzeń gospodarczych miesięcznie – liczone jako suma faktur zakupu i sprzedaży oraz innych dokumentów niezbędnych do zarachowania kosztu / przychodu, wyciągi bankowe – 4 pozycje wyciągu bankowego liczone są jako jedno zdarzenie, raporty kasowe – 4 pozycje raportu kasowego liczone są jako jedno zdarzenie, listy płac – 2 pozycje listy płac liczone są jako jedno zdarzenie, dokumenty PK – liczone jako jedno zdarzenie bez względu na liczbę pozycji (zaokrąglenia zawsze w dół), dokumenty magazynowe – księgowane globalnie na podstawie danych otrzymanych od klienta.
 3. Zatrudnienie pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Możliwe zdarzenia związane z obrotem z zagranicą (import usług, WDT, WNT, eksport, świadczenie usług).

Media-Com oferuje wykonywanie następujących czynności:
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Prowadzenie i składanie dokumentacji związanej z rozliczeniami z ZUS.
 5. Przygotowywanie oraz składanie zgodnie z terminem we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych.
 6. Przygotowanie w ustawowym terminie rozliczenia rocznego.
 7. Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Weryfikacja dokumentów pod kontem ich prawidłowości.

Na podstawie powyższych danych przedstawiamy następującą ofertę:
 1. Opłaty miesięczne zgodne z cennikiem w zależności od ilości dokumentów. Cena nie obejmuje sporządzenia sprawozdania finansowego – płatne dodatkowo w wysokości jednomiesięcznej opłaty.
 2. Opłaty dodatkowe to koszt ewentualnych opłat pocztowych oraz innych opłat na rzecz administracji państwowej, związanych z wykonywaniem czynności określonych w przedmiocie umowy.Oferta na świadczenie usług księgowych dla Księgi Przychodów i Rozchodów


Promocja!

Dla rozpoczynających działalność! Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia działalności cena wynosi 120 zł.Założenia do oferty:
 1. Działalność gospodarcza – rozliczenie na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Zdarzenia gospodarcze liczone jako suma faktur zakupu i sprzedaży oraz innych dokumentów niezbędnych do zarachowania kosztu/przychodu (m.in. : dowodów wewnętrznych, list płac)
 3. Zatrudnienie pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Możliwe zdarzenia związane z obrotem z zagranicą (import usług, WDT, WNT, eksport, świadczenie usług).

Media-Com oferuje wykonywanie następujących czynności:
 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Prowadzenie i składanie dokumentacji związanej z rozliczeniami z ZUS.
 5. Przygotowywanie oraz składanie zgodnie z terminem we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych.
 6. Przygotowanie w ustawowym terminie rozliczenia rocznego.
 7. Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Weryfikacja dokumentów pod kontem ich prawidłowości.

Na podstawie powyższych danych przedstawiamy następującą ofertę:
 1. Opłaty miesięczne zgodne z cennikiem w zależności od ilości dokumentów.
 2. Opłaty dodatkowe to koszt ewentualnych opłat pocztowych oraz innych opłat na rzecz administracji państwowej, związanych z wykonywaniem czynności określonych w przedmiocie umowy.


CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH 2013


Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – cena za miesiąc w zależności od ilości dokumentów
Ilość dok. do 30 do 70 do 100 do 150 do 200 ponad 200
Cena 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 350,00 zł 500,00 zł Do negocjacji
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych – cena za miesiąc w zależności od ilości dokumentów*
Ilość dok. do 50 do 70 do 100 do 150 do 200 ponad 200
Cena 500,00 zł 800,00 zł 1000,00 zł 1300,00 zł 1500,00 zł Do negocjacji
* pozycje wyciągu bankowego i raportu kasowego są dzielone przez 4 i zaokrąglane w dół, pozycje listy płac są dzielone przez 2 i zaokrąglane w dół, dokument PK jest liczony jako jeden bez względu na liczbę pozycji w nim zawartych

Usługi kadrowo-płacowe
Liczba zatrudnionych do 10 osób 40,00 zł / osobę
do 50 osób 35,00 zł / osobę
Ponad 50 osób Do negocjacji
Sporządzenie umowy o dzieło 20,00 zł / umowę
Sporządzenie umowy zlecenia (bez ZUS) 20,00 zł / umowę
Sporządzenie umowy zlecenia (z ZUS)30,00 zł / umowę
Przykładowe usługi dodatkowe
Sporządzenie deklaracji VAT-UE, PCC-3, NIP30,00 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji PIT-36, PIT-3720,32 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji VZM wraz z załącznikami (komplet) Od 100,00 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego Średnia opłata miesięczna
Ustalenie planu kont150,00 zł
Sporządzenie polityki rachunkowości300,00 zł
Sporządzenie deklaracji statystycznych GUSod 50,00 zł / szt.
Sporządzenie noty korygującej4,00 zł / szt.
PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT


Person
Iwona Sajewicz / Główna Księgowa
Person
Jan Kowalski / Sales director
 • 123-456-789
 • 123-456-789

Dane teleadresowe

Media-Com Sp. z o.o
43-100 Tychy, ul. Długa 19
NIP: 646-25-04-548
REGON: 277497508
KRS: 200157